Richard Middel

ONTMOET ONZE NIEUWE RESTAURATEURS – Richard (English below)

Eastend is blij met de komst van onze nieuwe plaatwerker!

Inmiddels heeft hij de afgelopen maanden diverse plaatwerk problemen voor klanten opgelost. Zoals een neus van een MGA die niet meer paste, een prachtige Alfa Romeo die tevens een neuscorrectie nodig gehad. Een Ferrari weer terug gebracht naar hoe auto de fabriek uit rolde!

Richard, zijn specialiteit is plaatwerk. Hij brengt de mooie, originele lijnen terug in uw klassieker en zorgt voor de juiste breedte van alle naden!

Quote oud leraar: ‘’Ondanks zijn jonge leeftijd ademt Richard klassiekers.’’

Hij denkt goed na over hoe het moet worden en luistert naar wat u als klant wil.

Heeft u ook een plaatwerk vraag neem contact op met Eastend Classics en wij kijken samen met u naar de mogelijkheden!

MEET OUR NEW RESTORERS – Richard

Eastend is happy with the arrival of our new sheet metal worker!

In recent months he has solved various sheet metal problems for customers. Such as a nose from an MGA that no longer fit, a beautiful Alfa Romeo that also needed a nose correction. A Ferrari brought back to how the car rolled out of the factory!

Richard, his specialty is sheet metal. It brings the beautiful, original lines back into your classic and ensures the correct width of all seams!

Quote former teacher: “Despite his young age, Richard breathes classics.”

He thinks carefully about how things should be and listens to what you want as a customer.

Do you also have a sheet metal question, please contact Eastend Classics and we will look at the possibilities together with you!